Jag har ett stort design och hantverksintresse. Jag har måttanpassade knivämnen till försäljning. Tel.nr 079-3285336 eller maila önskemål på and.ring@telia.com>